Gebruiksvoorwaarden & Privacy

Gebruiksvoorwaarden van de website

Wie deze website bezoekt of gebruikt, gaat ermee akkoord dat hij door deze algemene voorwaarden gebonden is.

Om onze website te bezoeken heb je de leeftijd om alcohol aan te kopen en te consumeren conform de nationale wetgeving van uw woonplaats. Indien er geen wetgeving is voorzien ben je minimum 18 jaar.

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik van de website en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden, bent u zich bewust van ons gebruik van cookies in overeenstemming met de Cookie policy.

1. Uitgever van de website

De uitgever van de website is Braeckman Graanstokerij BVBA, hierna Braeckman genoemd.
Braeckman Graanstokerij BVBA
Berchemweg 61
9700 Oudenaarde
België
BTW BE 0454.083.625 - RPM/RPR Oudenaarde

2. Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders vermeld, bezit Braeckman de intellectuele eigendomsrechten van de website en het materiaal op de website. U mag deze website gebruiken, de informatie raadplegen en kopiëren in uw persoonlijk en exclusief belang.

Het is niet toegelaten:

  • materiaal te publiceren van deze website (met inbegrip publicatie op een andere website)
  • materiaal van deze site te verkopen of verhuren
  • materiaal van deze site te reproduceren, kopiëren of exploiteren voor commercieel doel
  • materiaal van deze site te verspreiden met uitzondering van inhoud specifiek ter beschikking gesteld voor distributie

3. Toepasbaar recht en bevoegde rechtscolleges

In geval van conflict betreffende de interpretatie, de geldigheid of de uitvoering van deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht toepasbaar en zijn alleen de hoven en rechtbanken van Gent bevoegd.


Privacy policy

1. Braeckman handelt conform de Belgische wetgeving over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (KB van 8 december 1992). Zie daarvoor: www.privacycommission.be/nl

2. De persoonsgegevens bekomen via deze site worden geregistreerd in de bestanden van Braeckman Graanstokerij BVBA, Berchemweg 61, 9700 Oudenaarde. U staat in voor de juistheid van deze gegevens.

3. Braeckman Graanstokerij BVBA kan deze gegevens gebruiken om informatie te verstrekken over zijn toekomstige initiatieven. De gegevens van de spelers worden niet verkocht, uitgeleend, verhuurd of bekendgemaakt aan derden.